Od około 5 lat obserwujemy szybki wzrost liczby instalacji fotowoltaicznej w Polsce. Wynika to głównie z rosnących cen energii i rosnącej chęci ochrony środowiska naturalnego. Trend ten został zauważony przede wszystkim przez firmy energetyczne, ale także firmy instalujące panele fotowoltaiczne, których z roku na rok pojawia się na rynku coraz więcej. Poszerzają się też oferty firm. Oferują nie tylko montaż instalacji fotowoltaicznych, ale również audyty przedwykonawcze, a nawet negocjują rabaty z firmami energetycznymi.

Rząd zwrócił również uwagę na rosnącą popularność instalacji fotowoltaicznych i postanowił uregulować wszystkie kwestie prawne związane z przesyłem i odbiorem wytwarzania energii odnawialnej. Efektem była wprowadzona w 2016 r. nowelizacja ustawy o OZE, która umożliwiła oddawanie do sieci nadwyżek energii wytworzonej przez przydomowe instalacje fotowoltaiczne w zamian za zniżki na energię elektryczną. Ma to na celu dalsze zachęcenie do inwestowania w PV, a jak widać kampanie są skuteczne. Sprawdźmy, jakie są możliwości instalacji fotowoltaicznych i ile kosztują.

Kolektory i fotowoltaika

To dwa najpopularniejsze rozwiązania, jeśli chodzi o pozyskiwanie prądu ze słońca. Kolektory termiczne i fotowoltaika to rozwiązania całkowicie ekologiczne, które dla wielu są kluczowe przy wyborze technologii. Mają jednak pewne różnice, które łatwo zauważyć. Po pierwsze, istnieją większe globalne korzyści z instalacji fotowoltaicznych. Dzięki zainstalowaniu elektrowni fotowoltaicznych na dachu elektrownia będzie spalać mniej węgla. Choć nie odczujemy bezpośrednio efektu tego działania, to jego wpływ na całe środowisko naturalne jest ogromny. Wpływ kolekcjonerów jest bardziej lokalny i widać to wokół naszych domów. Ze względu na mniejsze spalanie w powietrzu jest mniej dymu. Dotyczy to zwłaszcza kotłów na paliwa stałe, które wykorzystują kolektory, które nie muszą być zapalane latem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Działania te mają pozytywny wpływ na środowisko, gdyż nawet bardzo dobre nowoczesne kotły węglowe z podajnikami pracują z bardzo niską sprawnością, powodując duże zanieczyszczenie środowiska.

Jakie są najważniejsze zalety instalacji fotowoltaicznych?

Wzrost liczby instalacji fotowoltaicznej w Polsce
Wzrost liczby instalacji fotowoltaicznej w Polsce

Nie tylko kolekcjonerzy znacząco wpływają na nasze życie. Instalacje fotowoltaiczne będą miały ogromny wpływ na naszą ochronę środowiska naturalnego i ekologię. Ratowanie planety to nie jedyna korzyść płynąca z budowy tak małej elektrowni obok naszego domu jednorodzinnego https://virtussun.pl/oferta/fotowoltaika-dla-domu/. Pozyskiwanie energii ze słońca może znacznie obniżyć rachunki za prąd. Można to zrobić na dwa sposoby, pierwszy polega na wykorzystaniu energii elektrycznej uzyskanej ze słońca do utrzymania domu w ruchu. Latem, w miesiącach z dużym nasłonecznieniem, uzyskana w ten sposób energia może wystarczyć do funkcjonowania domu. Zwiększa to znacznie niezależność od podwyżek cen energii elektrycznej. Dodatkowo oferuje zniżki na najbardziej energochłonne miesiące w roku, czyli jesień i zimę. Wartość bonifikaty jest ściśle uregulowana w ustawie o OZE. Tym samym w bieżącym roku właściciele urządzeń o mocy do 10 kW otrzymają rabat od 1 do 0,8, a użytkownicy urządzeń o mocy od 10 do 40 kW otrzymają rabat od 1 do 0,7, dzięki tym spośród nich, którzy własne instalacje fotowoltaiczne do 10 kW wysyła do sieci 1000 kWh i otrzymuje 800 kWh, natomiast właściciel mikroinstalacji o mocy od 10 do 40 kW wysyła 1000 kWh i otrzymuje 700 kWh.

Energia słoneczna i fotowoltaika – porównanie kosztów

Magazynowanie energii fotowoltaicznej Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych należy przeprowadzić szczegółowy audyt domu, z którego będziemy wiedzieć, czy ta inwestycja jest w naszym przypadku opłacalna. Ale co z kosztami instalacji? Instalacja fotowoltaiczna z 3 kolektorami, zbiornikiem ok. 300 litrów i kompletnym osprzętem kosztuje ok. 10 000 zł. Taka instalacja jest odpowiednia dla 4-osobowej rodziny. Wielu producentów oferuje gotowe zestawy. Dzięki temu unikniemy błędów przy doborze poszczególnych elementów.

Instalacje fotowoltaiczne http://www.gmstarbud.pl/realizacje/ są droższe w zakupie, co często stanowi poważną barierę ich przyjęcia wśród inwestorów indywidualnych lub właścicieli domów jednorodzinnych. Należy pamiętać, że koszt instalacji fotowoltaicznej obejmuje nie tylko same moduły fotowoltaiczne, ale także wiele innych czynników. Sumując wszystkie koszty, byliśmy zmuszeni zapłacić około 4000-6000 zł za kilowat zainstalowanej mocy. Należy jednak zauważyć, że im wyższa moc zainstalowana, tym niższa cena jednostkowa. Fotowoltaika jest bardziej przyszłościowym rozwiązaniem niż panele fotowoltaiczne, ponieważ możliwości wykorzystania energii elektrycznej są znacznie szersze.

GM Starbud fotowoltaika
Składowa 25
27-200 Starachowice
518480305
www.gmstarbud.pl
Virtussun fotowoltaika
ul. Lipinowska 27
87-100 Toruń
696 200 000
www.virtussun.pl
Back To Top